Vad är räckviddsångest?

I och med elbilarnas ökande popularitet har flera nya termer dykt upp. Ett exempel är ”räckviddsångest”. Här förklarar vi vad detta innebär och delar andra användbara insikter.


Se alla laddboxar

Snabbnavigering

Vad är räckviddsångest?

Räckviddsångest är en term som ofta associeras med elbilägares känslor av oro och stress i samband med det begränsade utbudet av laddstationer och den potentiella risken att batteriet kan ta slut under långa resor. Termen beskriver alltså rädslan för att inte hinna dit man ska med sin elbil.

För elbilsförare blir räckvidden på batteriet en central faktor för deras rörlighet och kan väcka en känsla av osäkerhet och nervositet.

Det handlar om den bekymrade tanken om att vara för långt borta från en tillgänglig laddstation och oron över att inte ha tillräckligt med batteri för att slutföra resan.


Varför är räckviddsångest så vanligt?

Räckviddsångest är vanligt bland elbilsägare av flera anledningar världen över. Här är några exempel:

  • Bristande laddinfrastruktur. Detta speciellt på landsbygden både i Sverige och i många delar av Europa. Många känner oro kring att vara långt ifrån tillgängliga laddpunkter.
  • Begränsad räckvidd. Detta speciellt hos äldre elbilar där batterikapaciteten är mer begränsad än hos nyare modeller.
  • Ovana vid elbilar och hur man laddar dem. Övergången från traditionella bränslen till eldrift kan skapa viss oro.
  • Fossildrivna bilar har fortfarande längre räckvidd. Bilar drivna av traditionella drivmedel så som diesel eller bensin har fortsatt en längre räckvidd. Elbilen har en sämre räckvidd, speciellt i kallare väder, och det leder till räckviddsångest.
  • Rädslan för ny teknologi. En del människor upplever viss oro kring ny teknologi och kan ha svårt att lita på att saker och ting fungerar som det ska.

Hur undviker man räckviddsångest?

Det finns en hel del saker du som elbilsägare kan göra på egen hand för att minska din räckviddsångest, vilket vi berättar mer om nedan.

Välj en bil med lång räckvidd

För att undvika räckviddsångest när det gäller elbilar kan ett effektivt steg vara att välja en elbil med en lång räckvidd, helst över 50 mil. Genom att göra detta minskar risken för att batteriet tar slut under längre resor, och du kan känna sig tryggare med tanke på den långa räckvidden.

Planera när du ska ladda bilen

En bra strategi för att undvika räckviddsångest kan vara att planera laddningen av bilen i förväg. Detta kan dessutom enkelt göras och hanteras med hjälp av en eller flera appar.

Du kan exempelvis använda en app för att övervaka ditt laddningsbehov men också för att lokalisera tillgängliga laddstationer. Med hjälp av appar kan du som förare enkelt planera dina resor och schemalägga nödvändiga laddstopp.

Skaffa portabel elbilsladdare

Ett ytterligare sätt att undvika räckviddsångest är att investera i en portabel laddbox som kan medföras i bagaget.

Att ha en portabel laddare ger dig som förare flexibilitet och säkerhet genom att funka som en backuplösning om det inte finns tillräckligt med tillgängliga laddstationer längs vägen.

Se till att din elbil är laddad när du åker

För att undvika räckviddsångest är det avgörande att säkerställa att din elbil är ordentligt laddad innan du ger dig ut på vägarna. En effektiv strategi är att etablera en regelbunden laddningsrutin hemma genom att investera i en pålitlig laddbox.

Ladda din elbil i förväg, gärna när elpriserna är lägre, för att maximera kostnadseffektiviteten. Att skapa en vana av att ha tillräckligt med laddning för dina planerade resor minimerar risken för räckviddsbekymmer.

Dessutom är hemmaladdning ofta billigare än att använda offentliga laddstationer, vilket gör det till en kostnadseffektiv och bekväm lösning för alla med en el- eller hybridbil.


Hur minskar man fenomenet räckviddsångest?

För att minska räckviddsångesten bör fokus ligga på förbättringar inom flera områden.

  • Bättre batteriteknologi. Genom att utveckla elbilsbatterierna kan man förlänga räckvidden, vilket i sin tur ger en fördel i att man kan färdas längre i sin elbil utan att behöva tänka på laddning.
  • Tätare nätverk av laddpunkter. Genom att bygga ut och förbättra laddinfrastrukturen kan vi öka tätheten av offentliga laddstationer.
  • Snabbare laddningsteknik. Implementering av fler snabbladdningsstationer kan minska räckviddsångesten för många som idag upplever att det tar för lång tid att ladda sin elbil och att det finns för få snabbladdare tillgängliga.
  • Förbättrade navigationssystem. Utveckling av bättre optimerade GPS-system som tar hänsyn till räckvidd och ger realtidsinformation om vart laddningsstationerna är kommer minska risken för räckviddsångest.
  • Utbildning och medvetenhet. Att utbilda om de många fördelarna och smarta funktionerna som finns i dagens elbilar kan med stor sannolikhet hjälpa till med räckviddsångesten hos många.

Genom att implementera dessa förbättringar kan elbilsförare känna sig mer bekväma och trygga i användandet av sin elbil vilket minskar risken för räckviddsångest och ökar acceptansen för elbilar i stort.


Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om räckviddsångest.

Är räckviddsångest vanligare på vintern?

Det vet man inte säkert, men sannolikt kan problem med räckviddsångest på vintern vara vanligare då räckvidden för elbilar generellt är lägre på vintern. Elbilar tappar normalt en räckvidd på mellan 10 - 30 % vid mellan 0 och -10 grader celsius.

Hjälper en bil med lång räckvidd mot räckviddsångest?

Ja, sannolikt kommer du inte få lika stor räckviddsångest om du köper en elbil som har en särskilt lång räckvidd. Men andra faktorer har också betydelse såsom förmåga att planera resan och tillgängligheten av laddstationer längs vägen.