bidrag för laddbox

Bidrag för laddbox ersätts med grönt avdrag

Det tidigare ladda hemma stödet ersätts nu med ett helt nytt grönt avdrag. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och hur du gör för att ta del utav bidraget för laddboxar.

Hur mycket får man i avdrag när man köper laddbox?

Det nya bidraget för laddboxar kallas för det gröna avdraget och ger dig 50% tillbaka när du köper en elbilsladdare inklusive installation. Avdraget får uppgå till högst 50 000 kr per person och år.

Tidigare var det ett bidrag man blev tvungen att ansöka om men numera, från och med 1 januari 2021, är det istället ersatt med ett helt nytt avdrag som dras av direkt på fakturan.

Skattereduktion fungerar på samma sätt som ROT-och RUT-avdrag. Installationsfirman fakturerar halva kostnaden till dig som kund och begär den andra halvan från Skatteverket.

Vem kan få avdraget för laddbox?

Du som privatperson som bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet som vill kunna ladda din elbil hemma och installerar en laddbox har rätt till avdraget. Det finns en del krav du behöver uppfylla för att bli beviljad avdraget, vilket du kan läsa mer om nedan.


Dessa kriterier måste uppfyllas

Det gröna avdraget ger dig en skattereduktion för bland annat inköp och installation av laddbox.

Bidraget täcker däremot inte kostnader för resor, utrustning eller administration i samband med installationen. Du kan få avdrag för alla installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Endast en firma får användas.

Du behöver köpa laddboxen och installationen från samma företag för att ha rätt till avdraget. Du kan därmed inte köpa laddboxen av ett företag och sedan använda ett annat företag för att installera den. I det fallet har du enbart rätt till ROT-avdraget vilket är 30% för arbetskostnaden.

Typ 2 eller CCS kontakt behövs.

Laddboxen behöver ha minst de uttag som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo. Laddaren behöver också vara förberedd för mätning och debitering. De flesta laddboxar uppfyller dessa krav men det kan vara bra att kolla upp.

Du behöver veta din fastighetsbeteckning.

Förutom vanliga kontaktuppgifter behöver man veta sin fastighetsbeteckning för att kunna begära utbetalning från Skatteverket. Om du inte vet din fastighetsbeteckning kan du exempelvis hitta den i Lantmäteriets gratistjänst för fastighetsinformation eller i ditt köpebrev för bostaden.

Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året.

Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är extra viktigt om du också använt RUT- eller ROT-avdrag.

Du kan läsa mer om regler för avdraget på Skatteverkets hemsida.


Detta gäller avdraget inte för

  • Övriga kostnader i samband med installationen såsom kostnader för resor, utrustning eller administration.
  • Installation av laddboxar som används av flera hushåll.
  • Mobila laddningsstationer.
  • Andra standarder än de som krävs.
  • Återställningsarbete efter utförd installation.

Så tar du del av bidrag för laddboxar

För att kunna ta del utav bidrag för laddbox kan du följa dessa steg:

1. Säkerställ att du har rätt till avdraget

Se till att du uppfyller alla punkter vi listade ovan för att kunna ta del utav det gröna avdraget.

2. Beställ laddbox och ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik

Det kan du oftast ange när du lägger din order, om det inte finns möjlighet kan du kontakta företaget för att meddela det. På så sätt kan avdraget göras på din kommande faktura.

3. Du får en faktura med avdraget

Efter din installation av laddbox får du en faktura där företaget har dragit av skattereduktionen. Det förutsätter att du följt föregående steg, dvs. att du berättat till företaget att du har rätt till skattereduktion för Grön Teknik.

4. Företaget ansöker om ersättning från Skatteverket

Företaget som utfört din installation, och skickat dig fakturan, ansöker om ersättning hos Skatteverket. Om ansökan går igenom, dvs. om du uppfyller de krav som finns, så behöver du inte göra något mer. Skulle ansökan däremot bli nekad kommer företaget att fakturera dig beloppet för att få betalt för sitt arbete.


Vad hände med ladda hemma stödet?

Tidigare kunde man som privatperson ta del utav ett bidrag som gick under namnet ladda hemma stödet. Detta bidrag delades ut utav Naturvårdsverket, men sedan den 1:a Januari 2021 är stödet alltså ersatt med ett skatteavdrag istället.

Även ladda hemma stödet gav 50% tillbaka på inköp och installation utav laddbox, men endast upp till 10 000 kronor per fastighet. 

Du blev också tvungen att ligga ute med hela kostnaden, eftersom att du bara kunde ansöka om bidraget efter att installationen var slutförd.

Det nya avdraget är således mer fördelaktigt eftersom att du dels kan göra avdrag på upp till 50 000 kronor, dels för att beloppet dras av direkt på fakturan.


Kan bostadsrättsföreningar & företag få bidrag för laddbox?

Ja, både företag och bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för laddbox. Bidraget uppgår till 50% av köp- och installationskostnaderna men maximalt 15 000 kronor per laddstation.

Man kan ansöka om bidraget både före och efter att installationen är utförd, vilket görs på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökan kan göras både via mobilt BankID och blankett.


Vanliga frågor

Får jag grönt avdrag för laddboxinstallation i sommarstuga?

Ja, du får grönt avdrag ifall du skaffar laddbox till din sommarstuga eller fritidshus. 

Varför finns det gröna avdraget för laddboxar?

Det finns för att staten vill uppmuntra fler att skaffa elbil, som i sin tur är bra för klimatet. 

Måste jag ansöka om det gröna avdraget?

Nej, du behöver inte ansöka om det gröna avdraget för laddboxinstallation. Beloppet är redan draget på den faktura du får, och det är laddboxföretaget som ansöker om ersättning av staten.