Inledning

Laddningsbox.se är en informationsportal som erbjuder möjligheten att förmedla förfrågningar via webbformulär till utvalda tjänsteleverantörer. Nedan kan du läsa mer om personuppgiftspolicyn som tillämpas i det fall du skapar en sådan förfrågan.

Personuppgiftspolicy

Vi på Laddningsbox.se (Hyperpalace AB) värnar om din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter och strävar alltid efter att ha en hög nivå av dataskydd.

Kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering utav dina personuppgifter och hur vi arbetar med data- & integritetskydd på nedanstående adress.

Vilka personuppgifter vi samlar in:

När du lämnar en förfrågan till oss via vårt webbformulär så kan vi samla in följande uppgifter: Namn, Adress, E-postadress , Telefonnummer, Beskrivning utav uppdraget, Bilder, IP-adress

Varför vi samlar in personuppgifter:

Behandlingen utav dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår tjänst, där vi förmedlar din förfrågan till en relevant tjänsteleverantör. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte kunna använda tjänsten.

Vi kan även använda dina personuppgifter för kund- och marknadsanalyser samt utveckling och förbättring utav våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra tjänster och system.

Vi kan även, om du inte skriftligen motsatt dig sådan marknadsföring, använda dina personuppgifter för att via SMS, e-postmeddelande eller telefonsamtal marknadsföra liknande produkter eller tjänster du visat intresse för. Du kan alltid avanmäla dig från dessa e-postmeddelanden/SMS eller telefonsamtal och då kommer vi inte att kontakta dig igen.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Genom registrering av personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress) ger du samtycke till att Hyperpalace AB använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part enligt nedan:

Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att ta emot dina kontaktuppgifter. Detta är nödvändigt för att fullfölja tjänsten du beställt utav oss. När en tjänsteleverantör tar emot dina kontaktuppgifter betraktas denne som personuppgiftsansvarig för din data och varje ansluten tjänsteleverantör har samma hårda krav på personuppgiftshantering och lyder under samma lagstiftning (i EU/EES avses Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).

När du skapar en förfrågan hos oss kommer det tydligt framgå vilken tjänsteleverantör din förfrågan kommer att förmedlas till och det är enbart detta företag som kommer att ta emot din förfrågan.

Hur länge vi spara dina personuppgifter:

Vi och de tjänsteleverantörer som får tillgång till dina personuppgifter sparar din data så länge detta är nödvändigt, eller längre om det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När du skapar en förfrågan hos oss och vi förmedlar den vidare till en tjänsteleverantör är dessa att betrakta som personuppgiftsansvariga för din data. Hur lång tid dina personuppgifter sparas hos respektive tjänsteleverantör kan variera och vi hänvisar därför till respektive tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy för mer information om hur de arbetar med hantering utav personuppgifter.

När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter:

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) eller inom en annan jurisdiktion som har liknande dataskyddslagar, har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

Rätten att veta hur vi använder din information och får tillgång till din information; rätten att få din information åtgärdad eller raderad, eller sätta begränsningar för hantering av din information; rätten att invända mot hanteringen av din information, till exempel för direkt marknadsföring; rätten att få information som du lämnat till oss på ett automatiserat sätt returnerad till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Om detta inte går skickas det direkt till ett annat företag där detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet); rätten att återkalla ett tidigare samtycke omfattas av lagliga eller avtalsmässiga begränsningar; rätten att invända mot alla beslut som grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering; och rätten att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvar för dataskyddsfrågor.

Om vi har någon information om dig som är felaktig eller om det finns några ändringar angående dina uppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla våra uppgifter korrekta och aktuella.

Om du återkallar ditt samtycke till användandet av din personliga information för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy kan vi inte ge dig tillgång till alla, eller delar av vår webbplats eller våra tjänster.

Om du är osäker på vilka tjänsteleverantörer vi delat din data med kan du kontakta oss för mer information.

Personuppgiftsansvarig samt kontakt:

Företagsnamn: HyperPalace AB
Org nr: 559222-0999
Adress: Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm
E-post: info@hyperpalace.com