laddstolpe i en bostadsrättsförening

Så skaffar ni laddstolpar i er bostadsrättsförening

Här finner du en komplett guide till vad man behöver tänka på när ni vill skaffa laddplatser i en BRF.

I takt med att allt fler konsumenter väljer att investera i elbilar framför traditionella fossildrivna transportmedel ställs det allt högre krav på bostadsrättsföreningar. De boende vill helt enkelt kunna ladda sina elbilar nära sitt boende.

Faktum är att det inte bara är förmånligt för privatpersoner att installera laddboxar eller laddstolpe, det är minst lika förmånligt för bostadsrättsföreningar.

I denna artikeln går vi igenom mer om hur det fungerar med laddstolpar för just bostadsrättsföreningar.

Vad kostar laddstolpar i en bostadsrättsförening?

Priset för att installera laddstolpar i en bostadsrättsförening är i storleksordningen 10 000 – 35 000 kronor per laddplats, detta efter investeringsstödet på 50% som man kan ansöka om hos Naturvårdsverket.

Det finns två olika typer av upplägg och de har helt olika prisklasser:

Exempelpriserna ovan är alltså per laddplats och efter investeringsstödet på 50 procent.

Vad avgör priset?

Det som framförallt avgör priset på er investering i laddstolpar är följande:

 • Modell på elbilsladdaren. Det finns olika typer av elbilsladdare med varierande effekt och funktioner.
 • På vägg eller stolpe. Hur ni väljer att installera laddplatserna är vad som påverkar priset mest. Om ni väljer att installera laddboxarna direkt på en vägg är det billigare än att installera stolpar, vilket kräver markarbete.

Vem betalar för laddningen i en BRF?

När flertalet medlemmar i en bostadsrättsförening laddar sin elbil dagligen behöver man på förhand ha kommit överens om hur debiteringen för elen som förbrukas ska ske.

Här finns det framförallt tre olika upplägg:

 • Individuell elmätning och debitering: Detta innebär att varje hushåll som nyttjar laddstolparna själva betalar för varje kWh som de förbrukar direkt till bostadsrättsföreningen.
 • Schablonkostnad på parkeringsavgiften: Man kan även besluta om att ha en schablonkostnad för elbilsladdningen som sedan läggs på parkeringsavgiften för varje bil som nyttjar en laddstolpe.
 • Varje laddstolpe har ett eget elnätsabbonemang: Om varje hushåll som laddar sin elbil använder en laddstolpe vardera kan man teckna egna elavtal för dessa, vilket gör att man själv betalar för den el som man förbrukar direkt till elleverantören.

Moms vid individuell debitering

Från och med januari 2020 behöver el, vatten och gas som inte ingår i avgiften, utan debiteras efter förbrukning, beläggas med moms. Er förening kan därmed behöva momsregistreras.

Om det totala debiterade värdet under ett år ligger under 30 000 kronor kan föreningen dock fortsatt ses som momsbefriade. Detta går att läsa mer om på Fastighetsägarnas hemsida. Ni kan också välja att kontakta Skatteverket för att se hur det påverkar just er förening.


Hur kan man finansiera köpet av laddstolpar?

Det finns olika sätt för en bostadsrättsförening att finansiera sitt köp av laddstolpar. Nedan kommer några exempel på vanliga alternativ som man kan utforska:

 • Föreningen står för kostnaderna. I en bostadsrättsförening med god ekonomi kan man besluta att föreningen står för hela kostnaden för inköp och installation av laddplatser.
 • Höjd parkeringsavgift. Ett annat alternativ kan vara att finansiera inköpet genom en höjd parkeringsavgift för de hushåll som nyttjar elbilsladdarna.
 • Användarna betalar själva. Man kan även låta de som planerar att använda laddstolparna själva betala för kostnaderna.


Bidrag för laddstolpar i bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan via Naturvårdsverket söka bidrag när dem investerar i laddstolpar. Bidraget ger 50% tillbaka av kostnaden för material och arbete, men maximalt 15 000 kronor per laddstolpe.

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp och ansökan är öppen så länge medel finns kvar.

Det är möjligt att ansöka om bidraget upp till 6 månader efter att laddstolparna är installerade, men det är alltid bättre att ansöka om bidraget innan ni påbörjar er investering.

Så går ansökan om bidraget till:

 1. Ansökan om investeringsstödet sker digitalt via Naturvårdsverkets E-tjänst.
 2. Efter beviljande har ni 9 månader på er att slutföra installationen av laddstolpar.
 3. Efter att installationen är slutförd har ni 3 månader på er att skicka in en begäran om utbetalning.

Checklista: Så går ni tillväga för att skaffa laddplatser

Att installera laddstolpar i er BRF kräver viss planering. Nedan följer vår checklista för hur ni bör går tillväga.

1.Se över intresset hos de boende

Ni kan ta upp frågan vid ett styrelsemöte. Se över bland de boende om vilka som är i behov utav laddstolpar. Man bör även titta på hur ett eventuelt köp av laddplatser ska finansieras.

2.Undersök förutsättningarna

Detta kan ni med fördel göra tillsammans med ett installationsföretag. Försäkra er även om att det är bostadsrättsföreningen som äger marken där laddstolparna ska sitta, då det annars kan krävas både bygglov och att ni kommer överens med markägaren om vem som faktiskt äger laddplatserna.

3.Välj utrustning & jämför leverantörer

På marknaden finns en mängd olika laddboxar. Här på vår sajt kan ni jämföra olika modeller för att se vilken typ som lämpar sig bäst för era behov. Kanske ni vill ha laddboxar med specifika funktioner såsom fjärrstyrning eller erbjuda era boenden extra snabb laddning.

Oftast väljer man att installera laddboxar som har standardiserade ladduttag, så att de passar de flesta elbilar som finns på marknaden.

4.Välj den mest lämpade leverantören och lägg beställningen

Det är viktigt att komma ihåg att installationen behöver ske av ett behörigt elinstallationsföretag. Jämför olika leverantörer noga för att hitta den som passar just er förening bäst.


Vanliga frågor

Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till laddstolpar i en bostadsrättsförening.

Behövs bygglov för att installera laddstolpar?

Nej, det krävs inget bygglov för att installera laddstolpar. Däremot krävs det om det innebär att ni ska anlägga nya parkeringsplatser eller behöver bygga väderskydd till er laddstationer.

Kan laddstolpar i BRF komma att bli lagkrav?

Ja, det kan det faktiskt. Regeringen har föreslagit nya regler som kan medföra ett lagkrav för bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar vid sina parkeringar eller garage. Men detta är ingenting som är bestämt ännu.

Vad kan jag som boende göra för att påverka min BRF att installera laddstolpar?

I en bostadsrättsförening tas många beslut av styrelsen men du som boende kan självklart påverka. Du kan exempelvis lämna in en motion inför årsstämman. Sådana mallar finns att tillhandahålla på internet.

Vilken laddbox funkar bäst för bostadsrättsföreningar?

Det som avgör vilken typ av laddbox som är bäst för en bostadsrättsförening beror helt på era behov. Du kan enkelt jämföra laddboxar och dess kvalifikationer på vår hemsida.

Varför borde BRF:er överväga att skaffa laddstolpar?

Viktiga anledningar till det är för att fastighetsvärdet ökar, för att boende i normalfallet efterfrågar det och för att det signalerar att bostadsrättsföreningen tänker på miljön.

Får BRF:er grönt avdrag vid installation av laddstolpar?

Nej, det är bara privatpersoner som får grönt teknikavdrag, bostadsrättsföreningar får ansöka om investeringsstöd hos Naturvårdsverket. Deras ekonomiska stöd ger ett avdrag på 50 % på totalkostnaden för laddstolparna.


Läs även: Laddstolpar i samfällighet