laddstolpar samfällighet

Allt om laddstolpar i samfällighet

Här finner ni en komplett guide till vad man behöver tänka på när ni vill skaffa laddbox eller laddstolpar i er samfällighet.

Kanske är du boende i en samfällighetsförening och går i tankarna att köpa laddboxar eller laddstolpar för de boende att använda. Det kan vara lite krångligt att veta hur man går tillväga. Att investera i laddplatser som samfällighet är nämligen lite krångligare än att som privatperson eller företag göra samma investering.

I denna guide tänkte vi därför berätta lite närmare hur ni som samfällighet ska gå tillväga för att lyckas med er elbilsladdning.

Kan en samfällighet installera laddboxar?

Det är fullt möjligt att som samfällighet tillsammans investera i och installera laddboxar. Detta kan ske på en gemensam yta som vid exempelvis den gemensamma parkeringsplatsen, men först måste samfälligheten ansöka om en så kallad gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet.


Anläggningsbeslut från Lantmäteriet

När en samfällighet ansöker om en gemensamhetsanläggning upprättas ett så kallat anläggningsbeslut från Lantmäteriet. I detta beslut framgår allt som gäller för den gemensamma anläggningen. Däribland vilka fastigheter som får använda den, men också huruvida möjligheten finns för att installera laddstolpar eller inte.

För att få ett anläggningsbeslut och för att ni som samfällighet ska kunna bilda en gemensamhetsanläggning i form av parkeringsplatser med laddplatser gäller det dock att ni uppfyller de krav som Lantmäteriet ställer.

Villkor som måste uppfyllas

För att få ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet som innefattar laddstolpar måste följande villkor uppfyllas:

  1. Anläggningen måste vara gemensam för flera fastigheter i samfälligheten.
  2. De boende ska ha nytta av anläggningen, både på kort och lång sikt.
  3. Det ekonomiska & juridiska ansvaret över laddstolparna faller på de fastigheter som nyttjar dem.

Skulle en eller flera fastighetsägare i samfälligheten inte vilja ha laddstolpar installerat så är det dock ändå genomförbart. Det som i så fall sker är att de medlemmar som önskar laddningsmöjligheter bildar en egen sektion som driver igenom beslutet. De kostnader och det ansvar som tillkommer fördelas då enbart på de som har användning av elbilsladdningen.

Så ansöker ni om anläggningsbeslut

Ansökan om anläggningsbeslut för samfälligheter görs via en blankett som ni skriver ut och skickar via post till Lantmäteriet. I er ansökan är det bra om ni som samfällighet anger så mycket information som möjligt. Några exempel på den information ni bör skicka med i er ansökan är:

  • Ändamål, placering & storlek på anläggningen.
  • Förtydligande om vilka fastigheter som ska delta i gemenskapsanläggningen.
  • Om någon eller några fastigheter behöva upplåta mark för bygget.
  • När anläggningen ska vara färdigbyggd.

När er ansökan väl är inskickad tar Lantmäteriet ett beslut. Detta beslut kallas i sin tur för anläggningsbeslut och det är i detta alla detaljer kring huruvida laddstolpar eller inte får sättas upp på gemensamhetsanläggningen.


Kan man få bidrag för laddstolpar i en samfällighet?

Man kan som samfällighet ansöka om bidrag för sin investering i laddstolpar hos Naturvårdsverket. Bidraget ger samfälligheten 50% i investeringsstöd, dock maximalt 15 000 kronor per laddplats.

Så ansöker ni om bidraget:

  1. Fyll i blanketten från Naturvårdsverket eller ansök digitalt via deras e-tjänst.
  2. Efter beviljat bidrag har ni 9 månader på er att installera laddstolpar i er samfällighet.
  3. Efter slutförd installation har ni 3 månader på er att begära bidraget utbetalt.

Så gör ni för att installera laddplatser i er samfällighet

När ni väl fått ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet som godkänner att ni som samfällighet installerar laddplatser är nästa steg att anlita en leverantör som ska utföra själva arbetet. Nedan går vi igenom punkt för punkt hur ni kan gå tillväga.

1. Undersök förutsättningar & se över era preferenser

Vill alla i samfälligheten ha tillgång till en laddplats eller ska bara vissa fastigheter ha det? Ni bör också se över för huruvida ni ska ha väggburna laddboxar eller markplacerade laddstolpar på er gemenskaphetsyta. 

Finns möjligheten att välja laddboxar som placeras på väggen är detta oftast ett mer kostnadseffektivt val eftersom att laddstolpar kräver ett visst markarbete, vilket kostar extra.

2. Jämför laddare & leverantörer

När ni väl sett över era förutsättningar samt bestämt er för vilka kvalifikationer ni önskar i era elbilsladdare är det dags att börja leta efter en leverantör att beställa installationen ifrån.

Ta in offerter från minst 3 olika leverantörer för att jämför både totalpriset men också olika modeller på laddboxar.

3. Bestäm er för en leverantör & beställ installation

När ni väl bestämt er för vilka laddare ni vill installera och vilken leverantör som ska utföra arbetet är det dags att lägga en beställning. Ofta har ett platsbesök redan gjorts i samband med att ni fått offert, men det kan vara bra att be om ett andra besök om ni har några frågor eller funderingar.


Vad kostar det att installera laddstolpar i en samfällighet?

Att installera laddstolpar i en samfällighet kostar ungefär 10 000 – 35 000 kronor per laddplats, räknat efter bidraget på 50% som Naturvårdsverket erbjuder. Kostnaden varierar beroende på modell på elbilsladdare, förutsättningarna på plats samt vilket företag man anlitar.


Hur finansierar man laddboxar i en samfällighetsförening?

Man kan finansiera inköpet utav laddboxar i en samfällighetsförening på flera olika sätt. Ett populärt alternativ är en förhöjd månadshyra för de boende eller genom att samfälligheten själv betalar med sitt eget kapital.

Vem betalar för laddningen?

Man behöver också på förhand komma överens om hur debitering för själva elbilsladdningen ska ske. Vanligtvis installerar man elmätare på varje laddplats, som gör att varje boende i samfälligheten själv betalar för den el som nyttjas vid laddning.


Vanliga frågor

Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till laddstolpar i samfälligheter.

Måste alla vara överens i samfälligheten om att installera laddstolpar?

Nej. Lantmäteriet kan ändå besluta om att godkänna en sådan installation om det är av väsentlig betydelse för samfälligheten. Skulle laddningsmöjligheter vara betydelsefullt för samfälligheten i stort kan de alltså godkänna laddstolpar trots att vissa i föreningen motsätter sig det.

Vad är skillnaden mellan en BRF och en samfällighetsförening?

I en BRF äger inte de boende fastigheten själva och de har inte fullt ansvar för marken där fastigheterna står. I en samfällighetsförening har fastighetsägarna ansvar för både mark och fastighet. Även bostadsrättsföreningar kan installera laddstolpar.

Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning är en yta som kan användas av hela samfälligheten. Det är Lantmäteriet som upprättar beslut om sådana anläggningar och de kan vara allt ifrån parkeringsplatser till garage, lekplatser och så vidare.

Är det värt pengarna att installera snabbladdare i samfällighet?

Nej, snabbladdare kostar i normalfallet för mycket pengar i inköp för att investeringen ska vara värd pengarna. Att skaffa många "vanliga" laddboxar som kostar omkring 5–15 000 kr styck är den smartaste vägen att gå.

Hur vet man vem som använt vilken laddbox?

Vem som använt vilken laddbox i din samfällighet vet man via laddboxarnas app förutsatt att varje brukare har en unik RFID-tagg att "logga in" med.