Att ladda elbil i åska och regn

Vill du ladda din elbil när det åskar och/eller regnar krävs det att du vidtar extra försiktighetsåtgärder. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om att ladda din elbil i åska och regn.


Se alla laddboxar

Snabbnavigering

Att ladda elbilen när det åskar

De allra flesta vet med sig att man inte bör ladda elektriska apparater när det åskar. Detta eftersom risken finns att blixten kan slå ner och orsaka skada till både apparaten i fråga men också personen som hanterar den. Samma princip gäller vid laddning av elbil när det åskar.

Kan man ladda bilen hemma när det åskar?

Att ladda din elbil hemma när det åskar eller när risken finns att det börjar åska är inte att rekommendera på grund av de potentiella risker som finns. Även om många laddboxar är utrustade med överspänningsskydd är det ingen garanti för absolut skydd om blixten skulle slå ner.

Åskväder kan generera kraftiga elektriska urladdningar och orsaka överspänningar i elsystemet, vilket både kan påverka dig, din elbil och dess laddningsutrustning.

De allra flesta elbilar är idag konstruerade med flera säkerhetsfunktioner och system för att minimera riskerna för elektriska problem. Trots detta täcker bilens garanti oftast inte skador orsakade av åska.

Detta gör att du som förare bör vara extra försiktig och undvika att ladda din elbil både när åskan är i närheten och när det verkligen åskar.

Kan man ladda bilen på offentlig laddstation när det åskar?

Du bör alltid undvika att ladda din elbil vid offentliga laddstationer under åskväder, detta trots att laddstationer har inbyggda åskskydd.

Svårigheten ligger i att bedöma kvaliteten på skyddet vid laddstationer, vilket kan utsätta förare och fordon för potentiella risker om blixten slår ner.

Kan man köra sin elbil när det åskar?

Att köra sin elbil under åskväder är säkert och kan jämföras med att köra bilar som är fossildrivna vid åskväder.

Faktum är att bilen kan vara det säkraste stället att befinna sig när det åskar. Detta då elbilar, likt fossildrivna bilar, är konstruerade för att uppfylla höga säkerhetsstandarder.


Att ladda elbilen när det regnar

De allra flesta känner till att vatten och el inte går ihop. Vatten leder ström och bör därför aldrig kombineras.

Många tror därför att man bör undvika att ladda sin elbil när det regnar ute men faktum är att det går precis lika bra att ladda sin elbil vid regn som vid sol.

Kan man ladda sin elbil hemma när det regnar?

Att ladda sin elbil hemma via egen laddningsbox när det regnar ute är helt säkert och det finns flera skäl till det. Elbilar, laddningsboxar och dess utrustning är designade med hänsyn till olika väderförhållanden, inklusive regn, vilket garanterar en pålitlig laddningsupplevelse oavsett om det regnar eller inte.

Både elbilens laddningsport och laddningskabeln som används vid laddning är designade för att vara vattentäta. Strömmen överförs dessutom bara om kontakten mellan bilen och laddkabeln är helt sammankopplad.

Skulle fukt lyckas tränga in eller om kontakten är blöt vid sammankopplingen kommer ingen ström överföras. Detta eftersom de inbyggda säkerhetsfunktionerna känner av att det inte är helt torrt och stoppar då överföringen tills laddkontakten återigen är torr.

Det är alltså näst intill 100 % säkert att ladda din elbil även när det regnar ute.

Kan man ladda bilen på offentlig laddstation när det regnar?

Ja, det är ingen fara att ladda din elbil vid en offentlig laddstation när det regnar ute. Detta tack vare elbilens och laddningsutrustningens inbyggda säkerhetsfunktioner och vattentäta design. Offentliga snabbladdningsstationer avbryter, likt privata laddboxar, laddningen om laddkontakten är blöt.

Utrustningen är också designad för att vara vattentät. Det finns därför ingen risk för varken dig eller din elbil att skadas när elbilen laddas i regn, detta oavsett om laddstationen är privat eller offentlig.

Tänk gärna på att informera de som är nya inom elbilsladdning om att det går att ladda elbilen när det regnar. Sannolikt bidrar det till att minska den räckviddsångest som finns i samhället.


Laddboxens IP-klassning är viktig

IP-klassningen för laddboxar är viktig och är avgörande för att bedöma hur väl en laddningsbox är skyddad mot yttre påverkan. Laddboxar har olika IP-klassningar, det är därför viktigt att välja en laddningsbox som passar dina specifika förhållanden.

För utomhusbruk rekommenderas en IP-klassning på minst IP54, vilket både ger skydd mot damm och vattenstänk. Det finns både högre och lägre IP-klassningar, vilka alla visar på hur väl laddboxen klarar av yttre påfrestningar.

Ju högre IP-klassning desto mer skyddad är din laddbox mot yttre påverkan likt regn och snö.


Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om att ladda sin elbil vid regn och åska.

Vad händer om blixten slår ner när jag laddar bilen?

Laddar du bilen hemma finns det risk för att bilens batteri, laddboxen, laddkabeln och andra elektriska komponenter tar skada. Det bästa är att aldrig ladda sin elbil i hemmet så länge det åskar eller riskerar att åska.

Om det blixtrar, är det säkrare utomhus eller i elbilen?

Ifall det är åskväder med blixtrar är du generellt säkrare i din elbil jämfört med hur säker du är utomhus. Den största anledningen till det är för att din elbil har avancerade säkerhetsfunktioner som skyddar både dig och bilen mot blixtnedslag.