laddstolpar till företag

Allt du behöver veta om laddstolpar till företag

Här finner du en komplett guide till vad man bör tänka på när man skaffar elbilsladdare till företaget.

Att investera i laddstolpar till företaget kan vara en bra idé, inte bara för att göra livet med elbil enklare utan också för att det är ett stort steg i rätt riktning för klimatets skull.

Men vilka alternativ finns det om man vill investera i laddstolpar till ett företag och finns det några bidrag man kan nyttja? Det och mycket annat berättar vi mer om nedan.

Vad kostar laddstolpar till företag?

Priset för att köpa och installera laddstolpar till företaget är cirka 10 000 – 35 000 kronor per laddplats, om man räknar efter bidraget på 50% som tillhandahålls utav Naturvårdsverket.

Det är en en hel del faktorer som spelar in i hur mycket den faktiska kostnaden blir för att installera laddstationer. Vilken typ och modell av elbilsladdare man väljer men även hur många laddplatser som ska installeras är exempel på faktorer som spelar in.

För vissa installationer krävs det också en del förarbete, exempelvis markarbete eller asfalteringar. Det är helt enkelt förutsättningarna som styr prissättningen.


Vilka typer av elbilsladdare finns det för företag?

Det finns flertalet olika modeller och fabrikat på elbilsladdare som passar bra till företaget, men utöver detta behöver man bestämma sig för vilken typ av installation man är ute efter.

Här finns det egentligen två alternativ. Antingen väljer man en laddbox som installeras på väggen eller en laddstolpe som installeras på marken. Vi berättar mer om båda alternativen nedan.

Laddbox på väggen

Att installera en laddbox på väggen är ofta att föredra för många företag då det är det billigaste alternativet, eftersom att det inte krävs något markarbete. Det kräver dock att parkeringsplatserna där man planerar att erbjuda laddning är belägna intill en vägg.

Laddstolpe på marken

Har du inte tillgång till en vägg intill de parkeringar du planerar att erbjuda laddning kan man istället installera en laddstolpe på marken. En laddstolpe ger dig mer flexibilitet eftersom man kan välja att installera laddaren vart man vill, förutsatt att man äger eller har tillstånd att bygga på marken.

En laddstolpe kräver att elkablar grävs ner i marken vilket gör installationen dyrare, en del installationer kräver också en del förberedelser i form av både utgrävningar eller asfalteringar vilket även det påverkar slutpriset.


Vem betalar för elbilsladdning i företaget?

Innan man installerar sina laddplatser till företaget behöver man också reda ut vem som ska betala för själva elbilsladdningen.

En del företag bjuder sina anställda på all laddning som sker på företaget medans andra företag låter sina anställda själva betala för sin elförbrukning. Vi ger lite mer information om de två alternativen nedan.

1. Företaget betalar för all laddning

Att företaget betalar för alla elbilsladdning är mest populärt hos de företag där de anställda redan har tjänstebilar som de reser med i jobbet.

På samma vis som att företaget betalat de anställdas drivmedel på de traditionella bilarna när de reser med bilen i tjänsten så är principen densamma för elbilsladdningen intill företagets lokaler.

2. Anställda betalar för sin egen laddning

Om inte de anställda använder sina bilar i tjänsten passar ett system där de anställda själva betalar för sin laddning utmärkt. Det finns lite olika alternativ för hur denna typ av debitering kan ske.

Antingen dras kostnaderna för elbilsladdning av på den anställdes lön eller så sköts all debitering automatiskt med en gång. Detta förutsätter dock att modellen ni valt och leverantören erbjuder denna typ av debitering.

För automatiskt debitering när laddstolpen används av de anställda krävs ofta ett laddkort med RFID. Detta kort använder sedan de anställda för att låsa upp laddboxen eller laddstolpen och sedan debiteras automatiskt laddningen direkt på kortet vilket inte kräver någon extra administration för företaget.


Vilka bidrag finns för företag som vill köpa laddstolpar?

Alla företag kan via Naturvårdsverket söka bidrag för installation utav elbilsladdare och laddstolpar. Bidraget ger 50% av totalkostnaden tillbaka, dock högst 15 000 kr per laddplats.

Man kan ansöka om bidraget upp till 6 månader efter att åtgärden är slutförd, men det rekommenderas alltid att påbörja ansökan redan innan man påbörjar arbetet med att installera laddboxar.

Så ansöker man som företag om bidraget:

 1. Ansökan görs digitalt via Naturvårdsverkets hemsida.
 2. Efter beviljad ansökan har man 9 månader på sig att installera elbilsladdarna.
 3. Efter slutförd installation har man 3 månader på sig att skicka in begäran om utbetalning.

Att tänka på när man skaffar laddplatser till företaget

Att installera laddstolpar eller laddboxar till företaget behöver inte vara en jättekomplicerad process. Nedan har vi sammanfattat de olika stegen som krävs för att komma igång.

 1. Undersök intresset hos de anställda och ledningen. Detta är relativt grundläggande eftersom tanken är att så många som möjligt ska ha nytta av den nya investeringen.
 2. Ta kontakt med en eller flera leverantörer utav laddboxar. Det finns en mängd olika modeller och leverantörer ute på marknaden, så det kan vara bra att kontakta en handfull företag för att se vad de har att erbjuda.
 3. Boka ett platsbesök. Det är alltid bra att låta en eller flera leverantörer komma ut och titta på plats, så att de kan säkerställa att förutsättningarna är rätt.
 4. Ansök om bidrag hos Naturvårdsverket. Ansökan görs digitalt och efter beviljad ansökan har man 9 månader på sig att slutföra installationen.
 5. Installera elbilsladdarna & begär om utbetalning. Efter att installationen utav laddplatserna utförd är det dags att begära om utbetalning utav bidraget.

Fördelar med elbilsladdare till företaget

Det finns flertalet fördelar med att installera elbilsladdare till företaget. Utöver att det är enormt smidigt att som anställd kunna ladda sin bil på jobbet så finns det också en hel del andra fördelar.

Några utav fördelarna med att skaffa elbilsladdare till företaget:

 • Det är en miljövänlig satsning som ligger rätt i tiden.
 • Det stärker företagets miljöprofil.
 • Det gör företaget mer attraktivt för både anställda och kunder.
 • I stort främjar det utvecklingen av miljövänliga transportmedel.
 • De anställda har möjlighet att välja ett mer kostnadseffektiv fordonsval.
 • Det minskar kostnaden för drivmedel eftersom el är långt mycket billigare än det fossila drivmedlen.

Vanliga frågor

Får jag som företagare installera snabbladdare?

Ja, företag får installera snabbladdare, men nästan alla företag installerar laddboxar med en maxeffekt på 22 kW som bara kostar en bråkdel av vad snabbladdare kostar. 

Laddboxar med en maxeffekt på 22 kW laddar en normalstor elbil på ca 4–6 timmar, och det räknas som snabbt nog för i princip alla.

Var ska jag som företagare placera laddboxarna?

Det är idealt att placera laddboxarna där de syns väl och nära till in- och utgångar. Det ska helst gå att bygga ut med fler laddboxar på ett enkelt sätt allt eftersom elbilar blir det nya normala.