Elbil som laddas på jobbet

Ladda elbil på jobbet

I denna artikel undersöker vi främst hur processen med att ladda elbilar på arbetsplatsen fungerar och vilka fördelar elbilsladdning på jobbet ger anställda och arbetsgivare.

Är det smart att ladda sin elbil på jobbet?

Ja, det är fördelaktigt att ladda sin elbil på jobbet om laddningsmöjlighet finns tillgänglig. Det sparar pengar och minskar behovet av dyra snabbladdare, vilket gör det både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt för elbilsägare.

Att ladda sin elbil på jobbet kan också bidra till att minska körtid och stress för elbilsägare. Genom att ha tillgång till pålitlig laddning på arbetsplatsen kan man undvika att behöva stanna för att ladda under vägen till eller från jobbet.

Detta är särskilt fördelaktigt för dem som har längre pendlingssträckor eller som bor i områden med begränsad tillgång till offentliga laddstationer.


Måste jag betala skatt för elen när jag laddar bilen på jobbet?

Nej, du behöver inte betala skatt för att ladda din elbil på jobbet mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2026, under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt som tillhandahålls av arbetsgivaren.

1 juli 2023 till 30 juni 2026 är ett datum Skatteverket kommit fram till att ha som en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

Skattefriheten omfattar personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar.

Det är viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller laddningen utan att det ses som en personlig förmån för den anställde enligt Skatteverkets regler.

Denna skattefrihet syftar till att uppmuntra fler arbetsplatser att investera i laddinfrastruktur, vilket kan bidra till att öka antalet elbilar på vägarna och minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.

Om laddningen inte omfattas av denna skattefrihet, måste förmånen beskattas, och då beräknas förmånsbeloppet baserat på marknadsvärdet.


Hur kan jag ladda bilen på jobbet?

Du kan ladda din bil på jobbet med olika metoder som swish, app eller laddkort. Det gör det enkelt för både arbetsgivare och anställda att hantera laddningen, vilket kan anpassas efter fast eller rörligt pris beroende på behov och användning.

Möjligheten att erbjuda elbilsladdning på arbetsplatsen via swish, app eller laddkort ger flexibilitet och förenklar administrationen för fastighetsägare och företag. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för personalparkering där anställda dagligen kan ladda sina bilar.

Genom att erbjuda fast eller rörligt pris för laddning och att Eways, Swish eller Parkster hanterar betalningen och administrationen, minskar bördan på arbetsgivaren samtidigt som det främjar användningen av elbilar.


Vilka laddboxar är populära på arbetsplatser?

Låt oss utforska några av de populäraste laddboxarna som används på arbetsplatser idag och varför de är så eftertraktade.

Charge Amps Aura

Charge Amps Aura är en ledande laddbox för arbetsplatser med sina dubbla uttag, som tillåter laddning av två fordon samtidigt. Den kommer i en robust design och har avancerade funktioner såsom integrerad säkerhetsbrytare och lastbalansering för optimal energihantering.

Dess användarvänliga gränssnitt och kompatibilitet med olika elbilar gör den till ett pålitligt val för företag som prioriterar effektiv och pålitlig laddning för sina anställda.

Zaptec Pro

Zaptec Pro är en populär laddbox på arbetsplatser på grund av dess robusta konstruktion och avancerade tekniska egenskaper. Den stöder både 1-fas och 3-fas laddning samt inbyggd lastbalansering, vilket gör den idealisk för att möta varierande laddningsbehov på jobbet.

Dess säkerhetsfunktioner som IP54-klassning och låsbara Typ 2 uttag säkerställer driftsäkerhet i alla väderförhållanden.

Genom Zaptec Portal kan företag smidigt övervaka och hantera laddstationerna, vilket gör Zaptec Pro till ett pålitligt val för effektiv och hållbar elbilsladdning på arbetsplatsen.


Vad ska man tänka på när man laddar elbilen på jobbet?

När du laddar elbilen på jobbet: planera laddningen för att undvika köer, ladda max 80 % vid trängsel, flytta bilen snabbt efter laddning, var varsam med laddkabeln för att bevara stationens funktion, rapportera fel snabbt och visa respekt för personalen.

Här nedan kommer lite fler tips:

  • Kommunicera med kollegor om laddningens varaktighet för att optimera tillgängligheten.
  • Håll din laddplats ren och fri från hinder för smidig åtkomst.
  • Rapportera eventuella problem med laddstationen direkt till den som är ansvarig för underhållet av laddboxarna.
  • Se till att du har tillgång till eventuell ladd-applikation för att effektivt hantera laddningen.
  • Använd laddboxen effektivt genom att flytta bilen så fort den är färdigladdad.
  • Att vara respektfull mot andra användare och laddstationens personal bidrar till en positiv laddningsupplevelse för alla.

Vill du ha fler bra tips rekommenderar vi att du läser vår artikel om vett och etikett inom elbilsladdning.


Vanliga frågor

Här nedan svarar vi på de vanligaste frågorna om att ladda sin elbil på arbetsplatsen.

Varför väljer allt fler arbetsplatser att erbjuda elbilsladdning?

Allt fler arbetsplatser väljer att erbjuda elbilsladdning på grund av ökad efterfrågan och ökat miljötänk. Det ger företag möjlighet att stödja hållbara transportlösningar och attrahera miljömedvetna medarbetare samt visa engagemang för klimatsmarta initiativ.

Hur snabbt kan man ladda sin elbil på jobbet?

Med en laddbox på jobbet som har en maxeffekt på 22 kW kan man ladda en elbil relativt snabbt. För en genomsnittlig elbil med en batterikapacitet på cirka 60 kWh tar det ungefär två till tre timmar att ladda från nästan tom till full, beroende på laddstationens inställningar och bilens laddningskapacitet.

Finns det snabbladdare för elbilar på arbetsplatser?

Det är sällsynt med snabbladdare för elbilar på arbetsplatser på grund av de höga installationskostnaderna. Istället används vanligtvis laddboxar med lägre effekt för att möta de flesta behov av laddning under arbetsdagen.

Är det säkert att ladda sin elbil på jobbet?

Det är säkert att ladda sin elbil på jobbet, förutsatt att installationen är korrekt utförd och att alla säkerhetsföreskrifter följs noggrant. Det innebär att laddstationen är installerad enligt gällande regler och att användaren hanterar laddutrustningen på ett säkert sätt.