Skillnaden mellan AC- och DC-laddning

Denna artikel fokuserar på att klargöra skillnaderna mellan AC och DC, sin är de två olika varianterna av elektrisk ström.


Se alla laddboxar

Snabbnavigering

Vad är det för skillnad på AC- och DC-ström?

AC-ström, med dess periodiska variation i riktning, är optimerad för att transportera energi över stora avstånd i elnätet. DC-strömmen, som flyter konsekvent åt ett håll, är mer lämpad för elektroniska enheter som kräver en jämn och stabil strömförsörjning, såsom batterier och olika apparater.

Växelström (AC)

Växelström kännetecknas av att strömriktningen ändrar riktning hela tiden. Det betyder att elektronerna rör sig fram och tillbaka med en regelbunden frekvens.

Elnätet levererar vanligtvis växelström eftersom det är praktiskt för överföring av elektricitet över långa avstånd. Med hjälp av transformatorer kan spänningen också justeras vilket gör växelströmmen mer flexibel. Växelström kan anpassas för olika ändamål och kan användas i hela hemmet.

Likström (DC)

Likström kännetecknas av att elektronerna rör sig i en enda riktning genom kretsen, från en positiv pol till en negativ pol. Batterier och likströmskällor producerar vanligtvis denna typ av ström.

Likström är särskilt användbar för enheter som kräver en konstant strömkälla som elbilar, mobiltelefoner och bärbara datorer.

Elbilsladdning

När det gäller laddning av elbilar används ofta både AC- och DC-laddning. Vid hemmet och på arbetsplatser kan AC-laddning vara praktisk för normal laddning under längre tidsperioder.

DC-laddning används å andra sidan vid offentliga laddstationer för att möjliggöra snabbladdning.


Alla skillnader mellan AC- och DC-ström

I följande avsnitt utforskar vi noggrant skillnaderna mellan AC- och DC-ström.

Strömmens riktning

Skillnaderna mellan växelström (AC) och likström (DC) märks genom att titta på hur strömmen rör sig i en krets.

Växelström byter riktning fram och tillbaka, vilket gör den passande för användning i elnätet och överföring över långa avstånd.

Å andra sidan rör sig likström bara åt ett håll och används främst för energilagring i batterier samt vid produktion av förnybar energi som solel.

Omvandlingen av ström

Omvandlingen av elektricitet är avgörande för laddning av elbilar, och det sker på olika sätt beroende på den plats laddningen sker.

Vid snabbladdstationer sker en omvandling från växelström (AC) till likström (DC). Denna direkta omvandling i laddstationen möjliggör snabb laddning, vanligtvis på omkring 15 minuter.

När det gäller laddboxar för hemmet är processen annorlunda. Laddboxen omvandlar också växelström från hemmets elnät till likström, men det görs alltid med en något lägre effekt än vid snabbladdstationer.

Hemmaladdning tar längre tid jämfört med snabbladdning. Den faktiska tiden varierar beroende på bilmodell och laddboxens kapacitet.

Trots att laddningen är långsammare har laddning hemma via egen laddbox många fördelar för elbilsägare. Det är bekvämt eftersom man kan ladda när man än önskar, det är billigare eftersom man kan ladda när elpriset är som lägst och det är även mest skonsamt för batteriet.

Laddkurvan

En annan skillnad mellan AC- och DC-ström och hur den används vid laddning av elbilar är skillnaderna i laddkurvan.

AC-laddning, alltså laddning med växelström, har vanligtvis en jämnare laddkurva. Den börjar med en låg effekt och ökar gradvis i takt med att batteriet fylls på.

Det tar längre tid att ladda sin elbil med AC-laddning. Men det är ett bekvämt alternativ till laddning när snabbhet inte är avgörande, exempelvis vid hemmet eller arbetet när bilen ändå står stilla.

DC-laddning har en mer accelererad laddkurva och används främst via snabbladdning på offentliga laddstationer. Vid DC-laddning börjar vanligtvis uppladdningen med en hög effekt vilket ger en snabb initial laddning som fyller batteriet snabbt.

Att ladda via DC-laddning tar ofta inte mer än 15 till 30 minuter beroende på modell och kapacitet. Det är ett bekvämt laddalternativ, speciellt när man är ute på resande fot och har bråttom.


Sliter AC- eller DC-laddning mest på batteriet?

Frekvent DC-snabbladdning sliter något mer på batteriet än enbart AC-laddning. Studier som kartlagt hur länge elbilsbatterier håller indikerar 10 % mer batteriförsämring vid över tre snabbladdningar per månad, främst på grund av den ökade värmeutvecklingen vid snabbladdning, vilket kan minska batteriets livslängd.

Enligt en studie gjord av Telematikföretaget Geotab fann man att bilar som laddades mer än tre gånger per månad med en snabbladdare hade 10 % mer batteriförsämring än bilar som aldrig laddades med en snabbladdare.

Skillnaden finns alltså där men den är inte speciellt stor.

Anledningen till att DC-laddning sliter lite mer på batteriet beror på flera faktorer. Däribland ger snabbladdning vid hög effekt en ökad temperatur och mer värme vilket kan försämra batteriets livslängd något.


Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om skillnaden mellan AC- och DC-laddning.

Vilken typ av ström har laddboxar för hemmet?

Vid elbilsladdning med en laddbox för hemmet används AC-laddning som idag har en maximal laddningshastighet på 22 kW.

Varför är DC-laddning snabbare än AC-laddning?

DC-laddning, alltså laddning med snabbladdare, går snabbare för att snabbladdstationer har en inbyggd likriktare som laddar din bils batteri direkt, alltså utan att någon omvandling behöver ske, och med en högre laddström.