Så hittar du den säkraste laddboxen

När det gäller att välja den säkraste laddboxen för din elbil finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Vi går igenom vad du bör tänka på och presenterar också exempel på några säkra och pålitliga laddboxmodeller. 

Installationen måste utföras av certifierade elektriker

Vid en investering av en laddbox finns det ett par saker som är viktiga att efterfölja, däribland att installationen måste utföras av certifierade elektriker. Att försöka installera den själv är farligt, till och med mot lagen, då det kan leda till stötar, brandrisk och skador på enheter.

Certifierade elektriker har kunskap om säkerhetsföreskrifter, korrekt anslutning, efterlevnad av lagar och standarder för att säkerställa en säker installation. Att anlita professionell hjälp är det bästa sättet att undvika olyckor och för att skydda både dig själv och ditt hem.


Jordfelsbrytare måste finnas

Jordfelsbrytare är en nödvändig säkerhetsåtgärd för laddboxar och något som måste finnas för att säkerställa säker användning. Jordfelsbrytare fungerar genom att bryta strömmen vid det minsta tecknet på avvikelse, vilket ger skydd mot elektriska stötar och minskar risken för brand.

Dessutom krävs jordfelsbrytare enligt säkerhetsstandarder för att säkerställa att installationen uppfyller alla säkerhetskrav.

Testa jordfelsbrytaren regelbundet

För att säkerställa att jordfelsbrytaren fungerar korrekt är det viktigt att regelbundet testa den. Alla laddboxar är utrustade med en testknapp för detta ändamål.

Genom att trycka på testknappen kan du simulera en jordfelssituation och se till att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. 

Detta är ett enkelt steg för att säkerställa att skyddet är aktivt och fungerar som det ska, vilket är avgörande för att garantera en säker användning av laddboxen. 


Laddboxen ska ha en hög IP-klass

IP-klass står för ”Ingress Protection” och anger laddboxens skyddsnivå mot intrång av fasta partiklar och vätskor.

IP-klassen består av två siffror, där den första representerar skyddsnivån mot fasta partiklar, såsom damm, och den andra mot vätskor, såsom regn eller snö.

För en laddbox är det viktigt att ha en hög IP-klass för att få ett bra skydd mot damm, vatten och andra element som kan påverka dess funktion.

IP54 anses vanligtvis som en  bra miniminivå för laddboxar, vilket innebär att den har ett tillräckligt skydd mot damm och vattenstänk från alla håll.


Exempel på laddboxar som är säkra

Det finns en mängd laddboxar på marknaden idag. Att hitta rätt laddbox för dig och din situation är därför inte alltid helt enkelt.

För att göra valet enklare för dig presenterar vi nedan tre modeller av laddboxar som både kan ses som säkra men också effektiva.

Charge Amps Halo

Charge Amps Halo har en av marknadens högsta IP-klassning (IP66) vilket gör den trygg att använda i alla väder och utmärkt att installera utomhus.

DC-skydd är inbyggt i laddaren men en extern brytare av typen A RCD behöver installeras separat för att säkerställa en trygg laddning.

Laddboxen har även en app-integration, wifi-uppkoppling, RFID-identifikation och den kan ladda din el- eller hybridbil med upp till 11 kW laddningseffekt.

Zaptec Go

Zaptec Go är utrustad med inbyggt 6mA DC RCD-jordfelsskydd men kräver en extern jordfelsbrytare av typ A för att säkerställa fullständigt säker laddning.

IP-klassificeringen IP54 ger laddboxen skydd mot både regn och damm vilket innebär att den både kan installeras inom- och utomhus.

Zaptec Go laddar din elbil med upp till 22 kW effekt och med hjälp av den tillhörande appen kan du styra din laddning och exempelvis välja att ladda din bil när elpriset är som lägst.

Defa Power

Defa Power har en IP-klassificering IP55 vilket gör laddboxen kompatibel för både inom- och utomhusbruk.

DC RCD-jordfelsskydd är också inbyggt i laddboxen men den kräver en extern jordfelsbrytare av typ A för att säkerställa trygg laddning.

Laddboxen har även RFID-identifikation som ingår utan extra kostnad, appanslutning, lastbalansering som ett tillval och en laddningseffekt på upp till 22 kW.


Vanliga frågor

Nedan svarar vi på de mest frekvent ställda frågorna om hur du hittar den säkraste laddboxen.

Är alla laddboxar lika säkra?

Alla moderna laddboxar för elbilar är byggda med säkerhet i åtanke, men däremot kan både säkerhetsfunktioner och certifieringar variera beroende på tillverkare och klassificering.

Vad tyder på att elbilsladdningen inte är säker?

Om du upptäcker något ovanligt vid laddningen, exempelvis att det luktar bränt, att bilen inte laddas som den ska eller att du hör märkliga ljud, ska du omedelbart avbryta laddningen och kontakta en certifierad elektriker eller tillverkaren av laddningsenheten då boxen just nu kan vara osäker.