Easee logga och laddbox

Vilka problem har Easee?

Efter att två av Easees laddboxar har fått säljförbud, har frågor om produkternas säkerhet väckts. Elsäkerhetsverket har undersökt dessa händelser för att bedöma eventuella risker och vidta lämpliga åtgärder. Låt oss gå igenom vad elsäkerhetsverket säger om situationen.

Vilka laddboxar från Easee har säljförbud?

Easee Home och Easee Charge har säljförbud i Sverige sedan mars 2023 på grund av brister i jordfelsbrytarlösningen. Elsäkerhetsverket meddelade i april 2024 att förbudet kvarstår.

Elsäkerhetsverket har granskat Easees produkter noggrant och funnit att de inte uppfyller säkerhetskraven som krävs för att skydda användare mot elektriska fel.

Trots att Easee har försökt åtgärda problemen och förbättra sina produkter, har myndigheten beslutat att förlänga säljförbudet tills alla krav är helt uppfyllda.

Detta beslut påverkar både privatpersoner och företag som använder eller planerar att installera dessa laddboxar.


Är säljförbudet permanent?

Ja, säljförbudet för Easee Home och Easee Charge är förmodligen permanent, men Easee kan överklaga beslutet och försöka få det upphävt genom att uppfylla säkerhetskraven.

För att häva säljförbudet måste Easee åtgärda de identifierade problemen och låta de säljstoppade produkterna genomgå ytterligare tester.

Easee har alltså möjlighet att överklaga beslutet, vilket innebär att de kan begära en omprövning av förbudet om de kan visa att deras produkter nu uppfyller alla gällande standarder.

Denna process är viktig både för konsumenters säkerhet och för att företaget ska kunna återgå till att sälja sina produkter i Sverige.


Vad händer om jag har Easee Home eller Easee Charge?

De redan installerade Easee Home- och Easee Charge-laddboxarna bedöms som ”tillräckligt säkra” att använda av elsäkerhetsverket och behöver inga omedelbara åtgärder.

Easee måste dock rapportera eventuella problem och fel till Elsäkerhetsverket som fortsätter att övervaka situationen.

Elsäkerhetsverket har beslutat att inga fysiska åtgärder behövs på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge eftersom de statistiskt sett inte utgör en fara för liv och egendom.

Däremot kvarstår tekniska brister i produkterna, såsom otillräcklig jordfelsbrytarlösning och problem med reläernas brytfunktioner. Easee är ansvarig för att övervaka och rapportera om fel till Elsäkerhetsverket, som kommer att följa upp och bedöma situationen löpande.

Det är också viktigt för användare att vara uppmärksamma på eventuella larmsignaler eller felindikationer från sina laddboxar​.


Säljer Easee några laddboxar i Sverige?

Ja, idag säljer Easee sin laddbox Easee Charge Lite i Sverige. Den uppfyller alla krav på både prestanda och säkerhet. Easee Charge Lite är en smart och användarvänlig laddbox med avancerade funktioner för effektiv och säker laddning av elbilar.

Easee Charge Lite är utformad för att erbjuda snabb och säker laddning med kapacitet att anpassa sig till olika laddningsbehov och elnät. Den är kompakt, estetiskt tilltalande och enkel att installera, vilket gör den lämplig för både privata och kommersiella användare.

Laddboxen stöder fjärrstyrning och övervakning via en app, vilket ger användarna full kontroll över laddningsprocessen. Den uppfyller alla europeiska standarder och har godkänts för användning i Sverige​.


Vanliga frågor

Här nedan svarar vi på vanliga frågor angående problem med Easees laddboxar.

Vad är Easee?

Easee är ett norskt företag som specialiserar sig på tillverkning av laddboxar för hemmabruk.

Har laddboxar från Easee återkallats?

Nej, inte i någon större skala. Men två av deras laddboxar, Easee Home och Easee Charge, har säljförbud i Sverige sedan mars 2023 på grund av brister i jordfelsbrytarlösningen.