Kvinna laddar elbil

Laddförlust hos elbilar

Här berättar vi både vad laddförlust vid elbilsladdning är och vad du kan göra åt det.

Vad är laddförlust vid elbilsladdning?

Laddförlust vid elbilsladdning är den del av energin som går förlorad från laddpunkten till elbilens batteri. En viktig anledning till laddförlust är för att energin måste flyttas för att värma eller kyla batteriet. Laddförlust uppstår när man laddar alla typer av elprylar, så fenomenet är inget som är unikt för elbilar.

Hur mycket energi går förlorad?

En normal laddförlust vid elbilsladdning är ca 10–25 %, snittförlusten är omkring 15 %. 

Ger alla laddboxar samma energiförlust?

Nej, om du jämför typ 1-laddboxar med typ 2-laddboxar märker du att typ 2-laddboxar har en lägre energiförlust. 


Varför uppstår en laddförlust vid elbilsladdning?

Nedan berättar vi närmare om de vanligaste anledningarna till laddförlust vid elbilsladdning.

Laddförlust på grund av för varmt/kallt batteri

Ditt elbilsbatteri kräver en ideal temperatur för att kunna laddas snabbt, vilket betyder att det måste värmas när det är för kallt, och kylas när det är för varmt, och det kostar energi.

Den energi som går åt till temperaturreglering av batteriet räknas som energiförlust. En ideal temperatur för bilbatterier som laddas är ca 20 till 25 grader.

Laddförlust på grund av transport av energi

Ju längre laddkabel du har när du laddar din elbil, desto mer energi försvinner vid överföringen.

En längre laddkabel har alltså en högre resistans än en kortare laddkabel, så för att minimera laddförlusten är det bäst att ladda din elbil med en så kort laddkabel som möjligt.

Att ladda ur vanligt eluttag ger en hög laddförlust

Ifall du laddar din elbil via ett vanligt stickproppsuttag försvinner ca 24 % av energin, men om du i stället använder en laddbox för att ladda bilen är energiförlusten så liten den kan vara.

Som lägst är energiförlusten vid laddning med laddbox med en hög effekt, gärna 11 kW eller högre.


Vad kan man göra för att minimera laddförlusten vid laddning?

Placera laddboxen idealt, gärna skuggigt och inte i söderläge för att således undvika att behöva ladda din bil där det är för varmt.

Se till att laddkabeln inte är onödigt lång och att den är tjock, för ju tjockare och kortare laddkabeln är desto lägre blir energiförlusten.

Använd en laddbox i stället för att ladda bilen via eluttaget, och ladda din elbil med så hög effekt du kan. Två av de bästa laddboxarna sett till effekt och prisvärdhet är Defa Power och Zaptec Go.


Hur kan man mäta laddningsförlusten?

Du kan mäta laddförlusten genom att ladda ditt elbilsbatteri från 0 till 100 %, och efter det kontrollera hur mycket ström som gick åt, och dra av batteriets kapacitet. Skillnaden mellan åtgången och batteriets kapacitet blir laddningsförlusten.

Men vi rekommenderar inte att du mäter laddningsförlusten då det inte är bra att ladda ur sin elbil helt och att ladda sin elbil över 80 % om du inte måste.