Laddbox på vägg

V2G och V2H

V2G och V2H är nya tekniker inom energiförsörjning. Här berättar vi allt du behöver veta om hur de teknikerna fungerar.

Vad är V2G?

V2G, eller Vehicle to Grid är en teknik som gör att du kan använda din elbil för att förse elnätet med energi, det vill säga för att sälja ström från din elbil till elbolaget.

Om du tänker på namnet för tekniken, alltså från ”fordon till elnät”, är det en bra påminnelse om att tekniken handlar om att överföra el från din elbil till ett elnät.


Vad är V2H?

V2H, eller Vehicle to Home är en teknik som gör att du kan använda din elbil för att förse din villa med energi. Du säljer alltså ingen el till något elbolag, utan du matar ut den så den kan användas av din villa.

Här är också namnet avslöjande för hur tekniken funkar: Bil till hem, bilbatteriets energi går alltså från din elbil till hemmet.


Vad krävs för att V2G och V2H ska fungera?

För att V2G och V2H ska fungera krävs det att du har en elbil och en laddbox som har stöd för de teknikerna. Idag finns det både elbilar och laddboxar med stöd för V2G och V2H, men denna teknik är allt för ny och oprövad för att den ska kunna användas i Sverige.


När kommer V2G och V2H fungera i Sverige?

Det korta svaret är att man inte vet det. V2G och V2H kommer sannolikt fungera i Sverige när ett brett stöd finns för tekniken bland både bilar och laddboxar. Elnätet måste också anpassas för att kunna ta hand om den energireserv som skapas.


Är det dyrt med V2G och V2H?

Nej, tekniken är i sig inte dyr att införa i bilar och laddboxar, men produkter som har stöd för V2G och V2H är generellt dyrare då både bilar och laddboxar med detta stöd generellt är premiumprodukter. När V2G och V2H är det nya normala och finns hos de populäraste laddboxarna kommer produkter med den tekniken vara mycket billigare att köpa än idag.


Fördelar med V2G och V2H

Med V2H kan du sälja el till elbolaget

När du har allt som krävs för V2H kan du använda den el du har i bilens batteri och mata ut den på elnätet och få betalt för det.

Du kan till exempel fylla på med billig el på jobbet (med arbetsgivarens tillåtelse) och sälja den dyrare i hemmet för att tjäna en slant.

Med V2H kan du transportera el

Något du kanske inte tänker på att du faktiskt åker runt med en stor energireserv när du har elbil.

Den energireserven kan du transportera precis var du vill. Så om du vill minska elräkningen för din kompis är det fullt möjligt att dela med dig av den el som finns i bilbatteriet om hon också har hårdvara med stöd för V2H-tekniken.

Det går också att ta med sig ström till sommarstugan med denna teknik.

Med V2H slipper du oroa dig för elavbrott

Om du har allt som krävs för att V2H ska fungera kan du förse ditt hus med el länge, vanligtvis flera dagar, med den energi du har i ditt bilbatteri.

Med V2G avlastas elnätet

V2G är en teknik som ser till att elnätet avlastas, vilket är bra för miljön. Alla elbilar i Sverige som har V2G utgör en energireserv som klarar av att jämna ut dalar i det svenska elnätet som exempelvis kommer på en kall vinternatt då det inte blåser.

Fast för att V2G på allvar ska kunna göra någon nytta i elnätet krävs det att tekniken är mer mogen än vad den är idag, och att elnäten är  bättre anpassade för V2G.

Andrahandsvärdet på din elbil kan öka

Detta då V2G och V2H gör att din elbil fungerar som både en energireserv och ett transportmedel.

Om andrahandsvärdet verkligen kommer öka för bilar med denna teknik är det ingen som vet, men det är sannolikt att det kan bli så.


Nackdelar med V2G och V2H

V2G och V2H sliter på bilbatteriet

När V2G- och V2H-teknik används slits ditt bilbatteri mer än vanligt. Din elbils batteri töms och fylls med el mycket ofta, vilket leder till att slitaget ökar rejält.

Det är en stor nackdel då ett elbilsbilbatteri ofta kostar 1/3 av inköpspriset för själva elbilen.

Så igen, lägg på minnet att denna nackdel finns och att den är betydande. Hoppa inte på V2G- och V2H-tåget innan tester finns som visar att bilens batteri klarar av den extra belastning som denna nya teknik kräver.

Dubbla elmätare krävs

För att du ska kunna sälja el från din elbil till ditt elbolag krävs elmätare som mäter både köpt och såld el.

Idag är det ca 50 % av alla elmätare som har denna funktion, så i många fall är ett elmätarbyte ett krav för att du ska kunna få betalt för den el du säljer.

Elnätet måste anpassas

De elbolag som finns i Sverige måste anpassa elnätet på ett sätt som gör att de kan ta tillvara på den energi som Sveriges samlade elbilsflotta har i sina bilbatterier.


Vanliga frågor

Här nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om V2G och V2H.

Är V2H och V2G samma sak?

V2H och V2G är inte exakt samma sak, men nästan. Både V2H och V2G handlar om att du tar energi från bilens batteri och för den vidare till ett elnät. Vid V2H kommer elen till hemnätet, och vid V2G kommer elen till det allmänna elnätet.

Vad krävs av min laddbox för att V2H och V2G ska fungera?

För att V2H och V2G ska fungera krävs det att din laddbox både kan mata in el till din villa/elnätet och mata ut el till din elbil. Din laddningsbox måste alltså vara dubbelriktad för att V2H och V2G ska fungera.