ett vanligt vägguttag

Allt om att ladda elbil i ett vanligt uttag

Här kan du läsa mer om vad nackdelarna är med att ladda en elbil utan laddbox.

Att investera i en elbil till sig själv, familjen eller som företagsbil blir allt mer populärt.

Inte bara av miljömässiga skäl utan även för att det drar ner kostnaden för drivmedel rejält. Men för att kunna dra nytta av en elbil måste man också kunna ladda den.

Kan man ladda sin elbil i ett vanligt uttag och behöver man verkligen en laddbox? Det och mycket mer besvarar vi i denna artikel.

Kan man ladda sin elbil i ett vanligt uttag?

Ja, det är fullt möjligt att ladda sin elbil i ett vanligt uttag. Däremot avråder Elsäkerhetsverket från att göra det regelbundet, eftersom det kan leda till överbelastning och andra onödiga risker i form av överhettning eller i värsta fall brand.

Dessutom laddar du din bil mycket långsammare om du inte använder dig av en laddbox, som är anpassad för att klara höga strömbelastningar.


Hur lång tid tar det att ladda elbilen utan laddbox?

Att ladda sin elbil utan laddbox tar lång tid. Faktum är att en Tesla Model S tar omkring 24 timmar att ladda via ett vanligt eluttag. Anledningen till detta är att vägguttaget har en mycket lägre effekt än vad en laddbox har.

En laddbox gör uppladdningen omkring 5 till 10 gånger snabbare än laddning via ett vägguttag. Dessutom säkrare.

  • Ett vanligt uttag har omkring 16 Ampere eller till och med så lågt som 10 Ampere vilket teoretiskt sett bara ger en effekt på omkring 2.3 kW.
  • En laddbox kan leverera ström på upp till 22 kW vilket innebär att din elbil hade kunnat ladda omkring 10 gånger så snabbt.

Vad kostar det att ladda via eluttaget?

Det kostar lika mycket att ladda din elbil via ett vanligt eluttag som i en laddbox. Du betalar lika mycket för strömmen du laddar din elbil med, oavsett hur snabbt eller långsamt du tillför den.

Man får dock ett större energitapp vid laddning via det vanliga uttaget, dels för att kabeln är tunnare men också för att den ofta är längre.

Dessa faktorer skapar motstånd och därav ett högre energitapp från vägguttag till elbil än vad laddning via laddbox gör. Men det handlar dock om små summor i faktiska tal.


Går det att äga en elbil utan att ha laddbox?

Att äga elbil utan att ha en laddbox hemma är fullt möjligt och det finns inget som säger att du måste ladda via vägguttaget bara för att du inte har en laddbox.

Detta eftersom att det idag finns ett enormt utbrett nät av publika laddstationer. Allmänna laddstationer finns mer eller mindre överallt i samhället. På traditionella bensinstationer, utanför snabbmatskedjor och köpcentrum, längs vägen, på allmänna parkeringar, utanför bostadshus och mycket mer.

Det enda du går miste om är egentligen smidigheten, alltså att du mer eller mindre alltid kan ha en fulladdad bil när du kör hemifrån, men också att det kostar lite mer att ladda via publika stationer.


Nackdelar med att ladda i ett vanligt uttag

Som tidigare nämnt finns det en hel del negativa parametrar med att ladda sin elbil via ett vägguttag. Utöver att det går långsammare finns det också en del andra punkter som kan vara bra att veta om.

Brandrisk

Att ladda via ett vanligt uttag kan innebära en enorm brandrisk eftersom det kan leda till överhettning. Detta kan ske när ett vanligt uttag på 230v (standard) kontinuerligt levererar 230v X 16A över en längre tid, vilket då är fallet vid laddning av elbil eftersom det tar omkring 10 timmar att ladda en elbil full från ett vanligt uttag.

Under den tiden finns det hög risk att uttaget blir överhettat eftersom belastningen blir långt för stor och det är då en kortslutning kan ske vilket faktiskt kan leda till en brand.

Vid brand täcker inte alltid försäkringen

Faktum är att det finns en risk att en brand genom laddning av din elbil från vanligt uttag inte täcks av din hemförsäkring. Detta eftersom du i så fall har använt ditt eluttag i ett olovligt syfte utöver de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna.

Långsammare laddning

Som tidigare nämnt så går laddningen långt mycket långsammare. Det är alltså väldigt mycket mer tidseffektivt att ladda sin elbil antingen via en publik laddstation eller via en privat laddbox.

Det är inte styrbart

Om du laddar via vägguttag kan du aldrig styra över hur länge eller hur mycket din elbil ska ladda. Du får aldrig använda en grendosa eller timer eftersom det kan innebära en större risk för överhettning.

I nya laddboxar finns däremot denna möjlighet. Du kan exempelvis schemalägga laddningen för att ladda din elbil när elen är som billigast, alltså över natten.

Du går miste om smarta funktioner

Många av de nya laddboxarna har smarta, inbyggda funktioner så som uppkoppling till WiFi och tillhörande app.

I dessa appar kan du styra allt från trådlös på och avkoppling, se hur mycket ström du förbrukar, schemaläggning av laddning och mycket mer.


Vanliga frågor

Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till att ladda elbilar i ett vanligt vägguttag.

Vad är en schuko-laddare?

En schuko-laddare är den laddare som ofta medföljer vid köp av en elbil eller laddhybrid och som används för laddning i det vanliga uttaget. Denna laddare är egentligen bara till för nödfall, exempelvis om man är ute på resa och inte kan hitta någon offentlig laddplats.

Kan man ladda elbilen i uttag under en kortare tid?

Ja, även om det inte är rekommenderat så går det bra att se det som en nödlösning. Men det är viktigt att poängtera att detta endast bör ske i kortare perioder och under uppsikt.

Skadas bilen om överhettning sker vid laddning från hushållets eluttag?

Om uttaget blir överhettat behöver inte bilen skadas. Men uppstår brand kan självklart även bilen skadas eller i värsta fall även den börja brinna.