Miljöbonus elbil

Allt du behöver veta om miljöbonus för elbil

Här finner du en komplett guide till vad som gäller för elbilsbonusen (även kallad Bonus Malus)

Att byta från ett fossildrivet transportmedel till en miljövänlig elbil blir allt mer attraktivt. Om du valde att investera i en sådan fick du under en tid en elbilsbonus.

Observera att elbilsbonusen är helt slopad och inte längre finns att ansöka om i Sverige. Denna artikel finns kvar av historiska skäl för att visa hur systemet med miljöbonus för elbilar var uppbyggt.

Vad innebar miljöbonus för elbilar?

Miljöbonusen för nya elbilar som också brukar kallas för Bonus Malus innebar att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premierades med en bonus (Bonus). Fordon med höga utsläpp koldioxid belastades istället med en högre skatt (Malus).

Syftet med Bonus Malus var att öka antalet miljöanpassade fordon i samhället och minska antalet fossildrivna fordon. Målet är att fossildrivna fordon inte ens ska finnas i samhället i framtiden.

Bonus malus-systemet finns inte längre

I budgetpropositionen 2023 bestämde regeringen att miljöbonusen för elbilar ska fasas ut. Detta då de anser att elbilar blivit så pass billiga och goda investeringar att någon statlig bonus inte längre behövs.


Hur mycket fick man i elbilsbonus?

Enligt de regler som finns 2023 fick du som mest ett avdrag på 50 000 kr när du köpte en ny elbil, alltså en nollutsläppsbil med eldrift. För elhybrider med utsläpp på högst 30 gram koldioxid per kilometer var bonusbeloppet 10 000 kr.

Miljöbonusen är borta 2024

Som regeringen förtydligat har miljöbonusen för elbilar upphört helt 2024. Elbilar som är köpta eller beställda senast 8 november 2022, och påställda senast 31 mars 2024 kunde få  ta del av elbilsbonusen.

Det finns med andra ord inget sätt att idag kunna kvittera in någon elbilsbonus ifall du köper elbil. 

Vad händer med Malus?

Bonus är avskaffat, men Malus; alltså straffskatten på bilar med fossila bränslen, är kvar. Det är alltså moroten som försvunnit och inte piskan.


Vad krävdes för att ta del utav elbilsbonusen?

Det fanns en del krav din bil behövde uppfylla för att du skulle kunna ta del av bonusen. Dessa krav specificerar vi nedan: 

 • Bilen behövde vara köpt eller beställd senast 8 november 2022, och påställd senast 31 mars 2024.
 • Bilen fick inte ha varit påställd alls tidigare, varken i Sverige eller i utlandet.
 • Fordonet behövde vara av klass I eller II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss.
 • Bilen var tvungen att följa utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6.
 • Bilen fick släppa ut högst 30 gram koldioxid per kilometer.
 • Fordonet fick inte ha bytt ägare, vara avregistrerat eller förändrat så att det längre inte uppfyllt de tekniska krav som fanns.

Så ansökte du om miljöbonus för din elbil

Det var en relativt smidig process att ansöka om miljöbonus för elbil. Men för att göra det hela än mer enkelt för dig vägleder vi dig genom processen nedan i tre enkla steg. 

1. Skicka in en försäkran till Transportstyrelsen

Den första gången en bil ställs på får du en blankett skickad till dig från Transportstyrelsen. Denna kan du använda för att skicka in en försäkran.

Blanketten kommer generellt inom ett par veckor efter att bilen ställts på. Du behöver skicka in försäkran inom 6 månader efter att du fått blanketten. Denna försäkran behöver både privatpersoner och företag skicka in. 

2. Din ansökan registreras & handläggs

Din ansökan blir registrerad så fort Transportstyrelsen fått in din försäkran. Däremot behandlas ansökan aldrig förrän 6 månader efter att bilen ställts på.

3. Bonusen betalas ut till ditt konto

När det gått 6 månader efter din bil ställts på behandlas din ansökan. Därefter tar det oftast ett par veckor tills du får bonusen utbetald till ditt konto. Det är viktigt att komma ihåg att du efter dessa 6 månader fortsatt behöver vara ägare av elbilen. Är du inte ägare av elbilen kan inte bonusen delas ut. 

Om du inte redan har ett plusgiro eller bankgiro registrerat i Vägtrafikregistret delas bonusen ut till ditt konto via ett utbetalningssystem av Swedbank. 


Så beräknades Bonus Malus

Bonus Malus beräknades utifrån flertalet faktorer, men det som mest påverkade hur stor bonus du fick var hur mycket koldioxid din bil släppte ut. Nedan kan du läsa mer om faktorer som spelade in när Bonus Malus beräknades:

 • Hur mycket koldioxid din bil släppte ut.
 • Nybilspriset.
 • Vilket drivmedel som användes.
 • Året när fordonet togs i trafik.
 • Om bilen ägdes av en privatperson eller ett företag.

Vanliga frågor

Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till miljöbonusen för elbilar.

Vad är senaste nytt gällande elbilsbonusen?

Det som är senaste nytt i april 2024 är att Bonus Malus-systemet är skrotat. Bonus är helt borttaget medan Malus, alltså straffskatten för fossildrivna bilar, fortfarande finns kvar.

Vilka bilar omfattades av Bonus Malus?

Det var nya personbilar av klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som omfattades av Bonus Malus.

Varför fanns elbilsbonusen?

Syftet med elbilsbonusen var att förstärka miljöarbetet och påskynda resan mot ett fossilfritt Sverige. Genom bonusen lockades allt fler människor till att skaffa elbil.

Hur betalades miljöbonusen ut?

Hade du ett plusgiro eller bankgiro registrerat i Vägtrafikregistret betalades miljöbonusen ut dit. Annars betalades den ut till ditt bankkonto via ett utbetalningssystem som Swedbank skötte.