Miljöbonus elbil

Allt du behöver veta om miljöbonus för elbil

Här finner du en komplett guide till vad som gäller för elbilsbonusen (även kallad Bonus Malus)

Att byta från ett fossildrivet transportmedel till en miljövänlig elbil blir allt mer attraktivt. Om du väljer att investera i en sådan kan det vara bra att veta att det finns en miljöbonus för elbil att ta del av.

Just denna elbilsbonus kommer vi berätta mer om på denna sida. Du kommer få reda på vem som kan ta del av den, vad det finns för regler för att bli beviljad, hur den beräknas och mycket mer.

Vad innebär miljöbonus för elbilar?

Miljöbonusen för nya elbilar som också brukar kallas för Bonus Malus innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus (Bonus). Fordon med höga utsläpp koldioxid belastas istället med en högre skatt (Malus).

Syftet med Bonus Malus är att öka antalet miljöanpassade fordon i samhället och minska antalet fossilfria fordon. Målet är att fossilfria fordon inte ens ska finnas i samhället i framtiden.

Elbilsbonsen kompletterar de resterande drivmedelsskatterna som finns och bidrar samtidigt till att minska transportsektorns klimatpåverkan.


Hur mycket får man i elbilsbonus?

Elbilsbonusen ger dig som köper en ny elbil upp till 70 000 kronor tillbaka på din investering. Beloppet betalas ut från Transportstyrelsen tidigast 6 månader efter att fordonet har ställts på och du måste själv ansöka om att del utav miljöbilspremien.

Även andra typer utav bilar kan få ta del utav premien. Det finns flera faktorer som bestämmer hur mycket du faktiskt får tillbaka. Bland annat beror det på vilket drivmedel du använder till din bil och hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Transportstyrelsens webbsida kan du använda ett enkelt verktyg för att beräkna din preliminära miljöbonus och få svar direkt på skärmen.

Nya regler infördes under 2021

I början av 2021 gick Regeringen ut i ett pressmeddelande och informerade om att klimatbonusen stärks från och med 1 april 2021.

Bonusen för nollutsläppsfordon höjdes då från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Gränsen för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut sänktes dessutom. Gränsen låg tidigare på 70 gram koldioxid per kilometer. Numera, efter 1 april 2021, ligger gränsen på 60 gram koldioxid per kilometer.

Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer ligger nu på omkring 45 000 kronor.

Inför 2022 har Regeringen lagt fram ett nytt förslag som handlar om budgetproposition och strängare krav. Detta är dock ingenting som trätt i kraft ännu, utan det är fortfarande reglerna som presenterades 1 april 2021 som gäller.


Vad krävs för att ta del utav elbilsbonusen?

Det finns en del krav din bil behöver uppfylla för att du ska kunna ta del av bonusen. Dessa kraven specificerar vi nedan: 

 • Bilen behöver vara köpt eller påställd efter 30 juni 2018.
 • Bilen får inte ha varit påställd alls tidigare, varken i Sverige eller i utlandet.
 • Fordonet behöver vara av klass I eller II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss.
 • Bilen måste följa utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6.
 • Bilen får släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer (om fordonet tagits i trafik tidigast 2020. Regler för tidigare år finns att se hos Transportstyrelsen).
 • Fordonet får inte ha bytt ägare, avregistreras eller förändrats så att den längre inte uppfyller de tekniska kraven som finns.

Så ansöker du om miljöbonusen för din elbil

Det är en relativt smidig process att ansöka om miljöbonus för elbil. Men för att göra det hela än mer enkelt för dig vägleder vi dig genom processen nedan i tre enkla steg. 

1. Skicka in en försäkran till Transportstyrelsen

Den första gången en bil ställs på får du en blankett skickad till dig från Transportstyrelsen. Denna kan du använda för att skicka in en försäkran.

Blanketten kommer generellt inom ett par veckor efter att bilen ställts på. Du behöver skicka in försäkran inom 6 månader efter att du fått blanketten. Denna försäkran behöver både privatpersoner och företag skicka in. 

2. Din ansökan registreras & handläggs

Din ansökan blir registrerad så fort Transportstyrelsen fått in din försäkran. Däremot behandlas ansökan aldrig förrän 6 månader efter att bilen ställts på.

3. Bonusen betalas ut till ditt konto

När det gått 6 månader efter din bil ställts på behandlas din ansökan. Därefter tar det oftast ett par veckor tills du får bonusen utbetald till ditt konto. Det är viktigt att komma ihåg att du efter dessa 6 månader fortsatt behöver vara ägare av elbilen. Är du inte ägare av elbilen kan inte bonusen delas ut. 

Om du inte redan har ett plusgiro eller bankgiro registrerat i Vägtrafikregistret delas bonusen ut till ditt konto via ett utbetalningssystem av Swedbank. 


Så beräknas Bonus Malus

Bonus Malus beräknas utifrån flertalet faktorer, men det som mest påverkar hur stor bonus du får är hur mycket koldioxid din bil släpper ut. Nedan kan du läsa mer om faktorer som spelar in när Bonus Malus beräknas:

 • Hur mycket koldioxid din bil släpper ut.
 • Nybilspriset.
 • Vilket drivmedel som används.
 • Året när fordonet togs i trafik.
 • Om bilen ägs av en privatperson eller ett företag.

Vanliga frågor

Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till miljöbonusen för elbilar.

Vad är nytt gällande elbilsbonusen under 2022?

Inför 2022 har Regeringen lagt fram ett nytt förslag gällande elbilsbonusen som handlar om budgetproposition och strängare krav, men det är inget som trätt i kraft ännu.

Vilka bilar omfattas utav Bonus Malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som omfattas av Bonus Malus.

Varför finns elbilsbonusen?

Syftet med elbilsbonusen är att förstärka miljöarbetet och påskynda resan mot ett fossilfritt Sverige. Genom bonusen lockas allt fler människor att skaffa elbil.

Hur betalas miljöbonusen ut?

Har du ett plusgiro eller bankgiro registrerat i Vägtrafikregistret betalas miljöbonusen ut dit. Annars betalas det ut till ditt konto via ett utbetalningssystem av Swedbank.